Andersen, H. C. Uddrag fra Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Første Samling. 1861

NEH 5-69 har for Anden Række [I] Anden Række. Første Samling. og på [III] og omslag: Anden Række. Første Samling. Andet Oplag. [V] tilføjes under dedikationen Februar 1861. Omslagets indersider er her undtagelsesvis blanke.