Andersen, H. C. Uddrag fra Det nye Aarhundredes Musa