Andersen, H. C. Uddrag fra Nye Eventyr og Historier. Første Række. Tredie Samling. 1859