Andersen, H. C. Uddrag fra Engelen.

Og saa fløi de, og Engelen fortalte: