Andersen, H. C. Uddrag fra Nattergalen.

Og de Reisende fortalte derom, naar de kom hjem, og de Lærde skreve mange Bøger om Byen, Slottet og Haven, men