Andersen, H. C. Uddrag fra Nattergalen.

»Nei, det er Køerne, som brøle!« sagde den lille Kokkepige, »vi ere endnu langt fra Stedet!«