Andersen, H. C. Uddrag fra Nattergalen.

»Med største Fornøielse!« sagde Nattergalen og sang, saa at det var en Lyst.