Andersen, H. C. Uddrag fra Nattergalen.

Den skulde nu blive ved Hoffet, have sit eget Buur, samt