Andersen, H. C. Uddrag fra Nattergalen.

»Nu maae de synge sammen! hvor det vil blive en Duet!«