Andersen, H. C. Uddrag fra Nattergalen.

Tjenerne kom ind for at see til deres døde Keiser; - - jo der stode de, og Keiseren sagde: »god Morgen!«