Andersen, H. C. Uddrag fra Elverhøi.

»Hvem skal inviteres?« spurgte Natravnen.