Andersen, H. C. Uddrag fra Elverhøi.

»Og naar komme det« spurgte den ene Datter.