Andersen, H. C. Uddrag fra Elverhøi.

»Giv mig min Krone, og lad mig staae i Maaneskinnet!« sagde Elverkongen.