Andersen, H. C. Uddrag fra Elverhøi.

»Gutter!« sagde den Gamle. »Hul gaaer indad, Høi gaaer opad! har I ikke Øine i Hovedet!«