Andersen, H. C. Uddrag fra Elverhøi.

Den anden kunde gaae ved Siden af sig selv ligesom om hun havde Skygge, og det har nu Troldfolk ikke.