Andersen, H. C. Uddrag fra Elverhøi.

»Den sjette kommer før den syvende!« sagde Elverkongen, for han kunde regne, men den Sjette vilde ikke rigtig komme frem.