Andersen, H. C. Uddrag fra Elverhøi.

Men udenfor løb Fiirbenene op og ned af det revnede Træ og den ene sagde til den anden: