Andersen, H. C. Uddrag fra Elverhøi.

»O hvor jeg godt kunde lide den norske Trold-Gubbe!«