Andersen, H. C. Uddrag fra Den lille Pige med Svovlstikkerne.

Hun strøg igjen mod Muren en Svovlstikke, den lyste rundt om, og i Glandsen stod den gamle Mormoer, saa klar, saa skinnende, saa mild og velsignet.