Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. II kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Historier.

214

Med titlen Historier foreligger to hæfter, H 1-52 og H 2-53, der optrykkes her s. 215 ff. og 243 ff., samt det illustrerede bind H P-55, der dels omfatter de to hefters indhold, dels de her s. 275 ff. optrykte historier.