Andersen, H. C. Uddrag fra Historier. Første Samling. 1852.

H 1-52 (Bibl. 606) udkom 5.4.1852 og indeholder: l Historier. 2 blank. 3 Historier af H. C. Andersen. Kjøbenhavn. Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. 1852. 4 blank. 5 Indhold. 6 blank. 7-63 text, med deltitel til huer historie. 64 blank.