Andersen, H. C. Uddrag fra Aarets Historie.

»Og vi flyve ud paa Landet, for at see om ikke Foraaret kommer!« og saa fløi de.