Andersen, H. C. Uddrag fra Aarets Historie.

Og Kirkeklokkerne ringede til Juletid.