Andersen, H. C. Uddrag fra Aarets Historie.

Og i den friske grønne Granskov, hvor Sneen laae, stod Jule-Engelen og indviede de unge Træer, der skulde til dens Fest.