Andersen, H. C. Uddrag fra Aarets Historie.

»Naar kommer Vaaren?« spurgte Vinteren.