Andersen, H. C. Uddrag fra Aarets Historie.

»Naar kommer Vaaren!« sagde Spurvene, »saa faae vi god Tid, og bedre Regimente! det gamle duede ikke.«