Andersen, H. C. Uddrag fra Verdens deiligste Rose.

hengav sig selv til Korsets Død for at frelse Menneskene, selv de ufødte Slægter. »»Større Kjærlighed gives der ikke!««