Andersen, H. C. Uddrag fra Paa den yderste Dag.

altid, vilde blive det -! hans Vei var nu mod Himlen, hvor Naaden aabnede ham Porten, Naaden, den lovede.