Andersen, H. C. Uddrag fra Paa den yderste Dag.

Og Sjælen giøs et Øieblik, thi den kjendte Stemmerne, de onde Tanker og Begjæringer, der traadte op som Tingsvidner.