Andersen, H. C. Uddrag fra Paa den yderste Dag.

»Det er hvert uforsigtigt Ord, Du lod falde, og som saarede din Næstes Hjerte langt dybere, end Stenene nu saare din Fod!«