Andersen, H. C. Uddrag fra Paa den yderste Dag.

- Og, da var Naaden der, den ikke ventede Naade. -