Andersen, H. C. Uddrag fra Paa den yderste Dag.

Guds Himmel var i hele det uendelige Rum, Guds Kjærlighed gjennemstrømmede den i uudtømmelig Fylde.