Andersen, H. C. Uddrag fra Det er ganske vist!

»Jeg vil dog fortælle Gjenbo-Ugle det! det er saadan en agtværdig Ugle i Omgang!« og saa fløi Mutter.