Andersen, H. C. Uddrag fra Svanereden.

Det var i de ældgamle Dage I siger Du.