Andersen, H. C. Uddrag fra Et godt Humeur.

Nu er vi paa Kirkegaarden.