Andersen, H. C. Uddrag fra Et godt Humeur.

»Et godt Humeur!«