Andersen, H. C. Uddrag fra Fra Historier med Illustrationer af Vilh,. Pedersen. 1855.

HP-55 (Bibl. 736) udkom 30.4.1855 og indeholder: [I] Historier af H. C. Andersen. [II] blank. [III] ill. af Vilhelm Pedersen, benyttet på nærv. binds omslag, heri indfældet typografisk: Historier af H.C.Andersen. [IV] blank. [V] H. C. Andersen's Historier. Med 55 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen, skaarne i Træ af Ed. Kretzschmar. Kjøbenhavn. Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1855. [VI] blank. [VII-VIII] Indhold. 1-167 text. 168 vignet forestillende blomstersælger (Fund og Forskning X 1963 s. 141). Helsidesillustrationer er trykt med blank bagside, men disse blade indgår både i arkene og i pagineringen. Udgaven indeholder H 1, H 2 i orig. rækkefølge og nedenstående historier.