Andersen, H. C. Uddrag fra Fra Historier med Illustrationer af Vilh,. Pedersen. 1855.

Omslaget s. 1: H. C. Andersens Historier. Illustrerede af V. Pedersen. Vignet: Kvindeskikkelse med psychevinger, strøende blomster af et overflødighedshorn. Kjøbenhavn. Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. 1855. De to dele af texten er omgivet af forskellige slyngornamenter. s. 2-3: Annonce for EP og nogle bøger af andre forfattere. S. 4: Ramme, vignet som EP-50 s. 523 (se nærv. udg. bd. I omslag og kolofon) og ordene Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Holger Laage-Petersens samling nr. 1036).