Andersen, H. C. Uddrag fra Der er Forskjel.

Og hen over Marken kom en heel Skare Børn: det mindste