Andersen, H. C. Uddrag fra Der er Forskjel.

»Seer Du!« sagde Solstraalen, »seer Du dens Skjønhed, seer Du dens Magt!«