Andersen, H. C. Uddrag fra Der er Forskjel.

»Ja, for Børn!« sagde Æblegrenen.