Andersen, H. C. Uddrag fra Der er Forskjel.

»Ja det er nu Deres Mening!« sagde Æblegrenen.