Andersen, H. C. Uddrag fra Der er Forskjel.

Og Solstraalen kyssede den fattige Blomst, og den kyssede den blomstrende Æblegreen, dens Blade syntes at rødme derved.