Andersen, H. C. Uddrag fra Fem fra en Ærtebælg.

Og Uger gik; Ærterne bleve gule og Bælgen blev guul: »Hele Verden bliver guul!« sagde de og det havde de Lov til at sige.