Andersen, H. C. Uddrag fra Fem fra en Ærtebælg.

»Skee hvad der maa!« sagde den.