Andersen, H. C. Uddrag fra Fem fra en Ærtebælg.

Men den syge Pige blev; hun laae taalmodig og stille den lange Dag, medens Moderen var ude at fortjene Noget.