Andersen, H. C. Uddrag fra Et Blad fra Himlen.

»Det er en løierlig Stikling den!« sagde de, og Ingen vilde kjende sig ved den, hverken Tidsel eller Brændenelde.