Andersen, H. C. Uddrag fra Et Blad fra Himlen.

»Det er en Afart!« sagde han. - »Jeg kjender den ikke, den er ikke optaget i Systemet!«