Andersen, H. C. Uddrag fra Et Blad fra Himlen.

Og Jorden her blev indhegnet med et gyldent Gitter og der kom Skildvagt, og det baade Nat og Dag.