Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

»Hille den, saa maa jeg nok med!« sagde Klods-Hans og Brødrene loe af ham og red afsted.